Praktijkorganisatie

Consultaties

We werken steeds na afspraak: een afspraak kunt u via deze website of telefonisch maken.

Bij dringende problemen telefoneert u best, zodat we snel naar een oplossing kunnen zoeken. Uw medisch dossier is raadpleegbaar door de verschillende artsen en indien nodig kan er steeds overlegd worden.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat U volgende spelregels respecteert:

Indien u met meerdere personen consulteert, gelieve dan ook per persoon een afspraak te maken (telefonisch of via deze website).

Voor kleine heelkundige ingrepen dient meer tijd voorzien te worden. Gelieve hiervoor telefonisch contact op te nemen.

Voor het invullen of opmaken van attesten of formulieren maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in uw medisch dossier.

Er worden geen voorschriften afgeleverd op telefonische aanvraag. Tijdens de consultatie worden immers voldoende voorschriften afgeleverd tot de volgende maal dat een nieuw onderzoek met eventuele aanpassing van de medicatie nodig is.

Er worden geen attesten opgemaakt die niet overeenkomen met de waarheid.

Probeer steeds op tijd te komen, zodat u zelf snel geholpen kan worden en ook de mensen na u niet extra lang hoeven te wachten.
Indien u niet tijdig aanwezig kan zijn, gelieve uw afspraak te verplaatsen naar een ander moment.

Huisbezoeken

Huisbezoeken dienen steeds telefonisch aangevraagd te worden, liefst voor 10u.

Omwille van een goed tijdsgebruik en aangezien we u in onze praktijk beter kunnen onderzoeken en behandelen (meer en aangepast materiaal, betere verlichting,…) wensen we de huisbezoeken te beperken tot patiënten die zich niet naar de praktijk kunnen verplaatsen of die niet gebracht kunnen worden.

Bij dringende problemen kunt u uiteraard steeds telefonisch contact opnemen.

Wachtdienst

Nacht, weekend en feestdagen:
bij dringende problemen kunt u een beroep doen op de dokter van wacht.
Telefoneer naar 1733. Meer info: klik hier.